Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Nala
Gwija
Hamashe
Mhlophe, mhlophe qwa ongapendiwe
Nongalo onengalo ende eyondla nezizwe
Ntofontofo into engenamathambo
Zanqika
Goduka Bedelile
Nobhadeka ngomlenzana eziko
Nzukela
Nojeleza
Wena omuhle ngezansi kwenkaba
Wena wogubhu olushaya amakhwela ezintabeni
Wena oMhlophe ngenhiziyo kodwa omnyama ngokwebala
Wena Makhany’ehlungwini kuhlwile
Mbal’omuhle enkomeni owabonakala wahawukelwa
Thole’lihle eliMhlophe
Mnyuzi onamandla okhathala ngedina kuphela
Mncuselele!