Mgegeba Clan Names 🙌

Mgegeba gusha limako shweme zilamkhonto mfulawuwelwa uwelwa ziinkonjane ngoba zindiza phezulu nolundzi mcetshwa phamla zozo masongololo akhuphuka iintaba zolundzi angasoze azdundubale ngenxa yobukhulu bazo shweme


More information is available on our YouTube channel