iziduko zako Shweme 
Gqagqane,
Limakhwe,
Zilamkhonto,
Mfene,
Hlathi,
Jambase,
Ngangamsholo Ngcebetsha,
Malilelwa zintombi !

Izithakazelo zakwa Kubheka
Izithakazelo zakwa Kubheka

Izithakazelo zakwa-Kubheka Khathide, Masobode, Wena owasobodela udlubu nokhasi, Mgwaqo awedlul'esibayeni, ngoba kuvalwe ngamakhanda amadoda, Mbend'ebomvu Read more

Ithi ingahamba idle udaka
Ithi ingahamba idle udaka

Ithi ingahamba idle udaka Incazelo---kusho ukuth uma ngabe uhambile noma ungekho ngakini kumele wamukele isimo Read more