ke motho wa ha lekotoana ,

Motho wa monyele -nyele Rapitso

ke ja mmutla o le tala

Ke phuphura ditsebe tsa mmutla ke ditshwele fatshe

ke motho ya mathang thota ele tala .

ke ne ke le teng !


More information is available on our YouTube channel