Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Languta swikombiso leswi nga la hansi ivi u teka xiboho. Tsundzuka vanhu a va weli eka ntlawa wa ntsevu ku nga Ma-
Mulungu – Malungu
Muhlengwe – Mahlengwe
Murisi – Marisi
Muchayeri – Muchayeri
Mutsonga – Matsonga
Murhangeri – Marhandziwa
Muleteri – Muleteri
Mutshiveri – Mutshiveri
Mutsari – Matsari

More information is available on our YouTube channel