Mungoni wa Ha- Mange, wa ha tshiswa a tshina murungo, tsha vha na murungo tsho tahala.
Wa ha Tsatsawani.
Wa ha mutshimba munya-gororo u no dadza nkho uwothe.
Vhakhaha, vho Ranada.
Mange.
Mavhunga-Mahulu
Munukhavhaloi, munna anori usinyuwa a gonya muri wa mukhalu nga mutana matari a sala
a tshi fhuluwa nga othe.
Muofhe munna a no ofha ndala ngeno Mafumo a tshi lwa nga ethe. Mungoni a dya huku uwa hlanya. Ntsana I tshi Lila I vhidza mme ayo !!


More information is available on our YouTube channel