Abasemfak’ceba

Mdluli, Shenge, Sikwayo, Mfumbathi, Zagwana, Nsibande, Mbiyeni ngamafushane ngoba amade azomsibekela.
Ngungunye, mbambi weshoba mbukazi.nina bakamgidi wesbhamu !