clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Mdluli Page 1 of 3

Mdluli clan names

Izithakazelo zakwa Mdluli, Shenge, Sikwayo, Mfumbathi, Zagwane, Nsibande, Mswazi omkhulu, Mngomezulu

izithakazelo zakwaMdluli Clan Names

Mdluli
Mbilini
Khankathe
Nyawose
Nina enanyathela ukudla kwamakhosi ngonyawana , kwaze kwaba ndaba zalutho
Inina Okheswa, Oluvuno Lukhele

MDLULI

Abasemfak’ceba

Mdluli, Shenge, Sikwayo, Mfumbathi, Zagwana, Nsibande, Mbiyeni ngamafushane ngoba amade azomsibekela.
Ngungunye, mbambi weshoba mbukazi.nina bakamgidi wesbhamu !

Izithakazelo zakwa Mngomezulu Dlakadla Clan Names

Mngomezulu Clan Names & History
Dlakadla
Nkabanhle,
Nkaba yenkosi,
Maphakel’indoda edengeleni ilambile,
Mfiso,
Mdluli,

Izithakazelo zakwa Mdluli Clan Names

Mdluli,
Lukhele,
Dambisa,
Ndlovukazi,
Mhlanti wendlunkulu nibahle bahlanti ngoba nihlantekile,
Nomasikisiki nyoni yasindwa sisila nina basemangwaneni Mdluli

Izithakazelo zakwa Mdluli Clan Names

Izithakazelo zakwa-Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises

  • Lukhele
  • Nyoka, 
  • Sikhangisa,
  • Nzimande,
  • Bhekiswayo!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163

Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Izibongo zakwa Nzimande

Izithakazelo zakwa Mdluli Clan Names

Izithakazelo zakwa Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises

  • Lukhele
  • Nyoka, 
  • Sikhangisa,
  • Nzimande,
  • Bhekiswayo!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163

Prices: t-shirt: R200
Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Vilakazi Clan Names

Vilakazi Surname info

Vilakazi,

Nzimande,

Mdluli,

Gwala,

Mphephethe,

Nyawozimhlophe ngokunyathela izihlabathi zolwandle

Myeka khamangwa

Majiya Ngwekazi Nkondlwana

Mdlovu omatubutubu

Umhlwehlwe odume njengoZulu

Mancama ngenhlunu

Lugwashu

Matshinga waseMaphephetheni

Sihlase Binda

Abanye bathakazela kanjena:

Binda!

Mphephethwa

Wena kaGama

Mantshinga waseMaphephetheni

Owagwaz’ aze ame ngeklwa

UNgwevu noNgwavuma

Nina baseNgwede neNgwavuma

Sihlase!

Owadl’ umkadadewabo

Wathi akananyongo

Wathi akanamehlo

Umhlehlo sibhanhakazane

Malinga khilu hohlo

Bamchatha ngohlanga bethi akafe

Kanti lapho engasayukufa impela baze banqoba!

Izithakazelo zakwa Mdluli Clan Names

Mdluli
Bhekiswayo
Wena wabhekis’ inkhos’ elusaseni
Sukuta
Luvuno
Luvuno alunanhloni
BakaMdluli abayidli inyama yembuti
Badla yenkonkoni
Phika sinamandla
Mlimi wansindze
Bantfu balim’ emafus’ aboGembe
Mlisana
Ndzindzindzi
Mdluli!

Mdluli
Bhekiswayo
Phakatsi
Nselo lenkhulu
Luvuno lolungenamahloni
BakaMdluli abayidli inyama yembuti
Badla yenkonkoni

Mdluli
Sikhandzisa
Mandzindzakandzaba
Wena Delila, tinkhomo
Watsenga emajaha

Mdluli
Sikhandzisa
Mkholo lonsundvu
Lonsundvu ngisho netinyawo takho
Mbokodvo lenhle legaya bulawu bemakhosi

Mdluli
Sikhandzisa
Semakholo
Mbokodvo lendze
Lesilala bulawu bemakhosi
Mhlanti wendlunkhulu

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: