Mhlaba Surname

In the Zulu language the surname Mhlaba means ‘earth’, ‘world’, ‘soil’ or ‘land’.

Raymond Mphakamisi Mhlaba

Raymond Mphakamisi Mhlaba (12 February 1920 – 20 February 2005) was an anti-apartheid activist, Communist and leader of the African Read more

Izibongo zakwa Zwane

Mangethe,Cebekhulu,Mbengo,Mbambo,Mungwe,Phikelela,Nsela,Ndabakansele,Zikode,Nsele,Mafu,Mthayi,Mgabhi,Mhlaba,Mchwayo,Ntshosho,Cengesi,Thinta