Mnguni

Fohla

Nongalo

Bhimbitha

Mawawa

Ozibhoma ngasende

Uyadla uyanqakathela

UMnguni owehla ngesilulu

Waze wayowelela, ehamba nebhoxwana

Ababona isihlakothi semuka nomfula, bathi inyama

Abanikwa izikhali banikwa izintombi

UMnguni omkhulu ngokubonwa egeza

Emi phezu kwamakhanda amadoda

AkoMavundla namaNgutshana

Mbaleni !

Jiji

Mepho

Nonsansa

Ncashela !

Bhidi

Nomagaga

Mbedu!

Izithakazelo zakwaMnguni

Izithakazelo zakwaMnguni Qwabe, Gumede, Mnguni kaYeyeye, Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo, Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba Abathi "dluya kubeyethwe", Kanti bahlinza imbuzi, Read more

Myeni Clan History & Origin 😍 Umlando

Umlando wabakwaMyeni 😍 Myeni Surname 😍 Myeni Clan NamesAbantu bakwaMyeni bangaMaNtungwa Nguni . Isizinda sabo silaphaya eBabanango eduze nomfula uMhlathuze. Read more