Ximba Clan Names:

Mlaba,
Mabhoyi, Nodlela,
Mbewumbili, abanye bamhlophe abanye babomvana,
Nina enacaba isicaba ngokucazelana,
Msuthu
Dumakude
Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe nezingonyama
Mthandi wabantu bengamthandi bethi bayamthanda kanti bayamkhohlisa
Njono wena waseMdlangweni
Luvuno wena owavuna abaliwayo!

Izithakazelo zakwaXimba

Mlaba, Nodlela, Mabhoyi, Mbewumbili abanye bamhlophe abanye babomvana, Nina enacaba isicaba ngokucazelana Msuthu, Dumakude, Sambane phuma ehlathini kwenile kulele izingwe Read more

Izithakazelo zakwaMlaba

Izithakazelo zakwaMlaba Ximba, Mabhoyi, Nodlela, Mbewumbili, abanye bamhlophe abanye babomvana, Nina enacaba isicaba ngokucazelana, Msuthu!