Mnculwane clan names:
Ngcwingcwi ephuza kwezide iziziba
Uma iphuza kwezimfushane iqundeka umlomo
Nina be Ntshuku ebabayo
UMabuza obuza ngenduku abafokazane bebuza ngemilomo
U Luvuno owavuna abaliwayo

Izithakazelo zakwa Mnculwane

Ngicela imvelaphi nezithakazelo zakwa Mnculwane

Umthente uhlaba usamila

Umthente uhlaba usamila Isimilo/ikhono lomuntu livela esesemncane