Mnculwane clan names:
Ngcwingcwi ephuza kwezide iziziba
Uma iphuza kwezimfushane iqundeka umlomo
Nina be Ntshuku ebabayo
UMabuza obuza ngenduku abafokazane bebuza ngemilomo
U Luvuno owavuna abaliwayo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *