Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

NgamaGcina – oXhamela, Helushe, Ncancashe, Magwebulikhula, Malambedlile, Nokwindla, Thyopho kaPhato owathyaphakela eXonxa, Gabul’ikhula, Malamb’ayendle aty’igusha athi ziz’duli zethafa, Nxego, Butsolo beentonga, Dlelanga, Ntlonipho!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here