Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Ndila:

Ndila, Nyezile, Qangaza kawongqili, Ndlwan’isematyani, Ndulin’ophezulu, Mndini, Fulela Kunetha, Tshunguza, Cekwana, Gadluma, Tshutsha, Simnde, Phaphu lengonyama, Nomatsinyane, Mpondomise.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here