Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

oNjokweni sisi duko sama mfengu oDlamini,
Njokweni,
Mntatela,
Lunika,
Ngxal’noboya,
Xuza,
Ndombane,
Hlalutshilo,
Dweba,
Mazizi,
Dlamini otlaza
Wena othanda into engathandwayo ngamanye amadoda athi onele wena uthi iza nayo ndayifuna.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here