Ke phoku ngwana ga ena lebelo
Sa yona ke mokotolela
Ke mokotolela madumela go reta go reta ka sekgo sa bjala
O thietxa mpa mokgola
Ke seolo sa fefabotshetshe
Sa fefabotshetshe sa ila
Ke mokone, mokone mokokona pula
Mokokona pula tse pedi ngwa wa ja ngwa we fa ngwana gae !


More information is available on our YouTube channel