Sereto sa Matebele a ga Lebelo

Ke Letebele la duka-kgomo lebelo

Ke Ngwetjana mashia-shika

O buile aetswa bogwe ba gagwe atla a tshwere ngwetjie ka letsogo

Rena basadi re nyala ga Matlala

Basadi ba Matlala o ba bona ka dipitsi le ka dikgokong

Wena Lekalakala la moletjie,la modula-thoko

Ipoloke thoko go dula rena dikokotla

Kekana motlhapeng wa ditlou re bona ka wena.

Duka -Kgomo wee! Lebelo wee!


More information is available on our YouTube channel