Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Shongwe,
Ngwenya,
Mtimande,
Bambolunye,
Mcusi,
Ncamphalala,
Madonsela,
Kunene,
Swatelinhle,
Nina bomabuya bengasabuya baya bayobuya emagwaneni
Nina bomageza ngelibisi amanti ekhona

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here