Kunene Clan Names
Dlomo,
Mjisa,
Sishango sakoGobeni,
Fikisa,
Vundla,
Mpinda,
Mangena owangena ngezitho umzimba usele ngaphandle,
Wena wasezansi ezihlabathini zolwandle,