Kunene Clan Names
Dlomo,
Mjisa,
Sishango sakoGobeni,
Fikisa,
Vundla,
Mpinda,
Mangena owangena ngezitho umzimba usele ngaphandle,
Wena wasezansi ezihlabathini zolwandle,

Dlomo Clan History, Umlando, Meaning & Origin

Dlomo Clan History, Umlando, Meaning & OriginThe meaning, origin and history of Dlomo surname is not yet listed. This surname Read more

Iziduko zakwa Mpangela

Mpangela Clan:Mvinjwa, Rhoshana, Ndlazi, Dlomo, Sibetho, Magwala, Gwadzi elisilika bubuhle !