Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Shoyisa mnqayi nsele enduna kalindamkhonto ntabanene ntab’engakhwelwa umfazi ekhwelwa umfazi makonakele sqongo sinojojo dadalikangethe eliminza lingafi babhala ngozipho zonkizizwe zibhala ngepensela wena wasezansi ,mzungulu.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here