Iziduko Jonga 😍 Jonga Clan Praises
Mvundle,
Bhayi,
Khetshe,
Fola,
Msuthu,
Gwaca,
Inyok’emnyama ecand’iziziba uGobhozi,
Camsholo !!!

Ngwadla Clan Names
Ngwadla Clan Names

Ngwadla Sabelo Malandelwa yinkazana ithi ngizeke Fulela ndlwane wanethwa Mpevu