clan names πŸ’™ clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Gugushe

Gugushe Clan Praises

gugushe
Miya
gcwanini
sbewu ,esakhaba uvezi ngezinyawo

Kabini Clan

Hlalithwa Clan Praises :

marhong’wane, madindwasi!!!

uhlalithwa ngu kabini omnyama namadodana,

ngu thayi thayi bemusukela esgodini kwakama        

ngu nzima limnyama ingamhlanga utjhizolo,

u hlalithwa ngu ngalo ziyabikwa emandebeleni

mfazi owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa ne ligwana,

ngu msila os’thithibala wakwa nzunza, nalokhu loko usathithibele,

osirhononako akaqali emuva umhlanga usithintile.

ngu makgwadi wakwa mdakana, wona odla umbinazo nguso gegana

ngu pengu ayithunywa, wayithuma iyathumba. yathunywa e swazini yathumba, yathunywa kwa sigwadi yathumba. yathunywa kwa gobha nakhona yathumba.

uhlalithwa li qina eleqa ngamlenze munye, lisenza amano wokweyama eendunguzweni ezimbili ukuya emthonjeni ongaphetjheya kwe ligwa

ukabini mthombo kawuselwa.

umfazi angawusela uyabhijidelwa.

indoda yangawusela ibhodla isibhorho

madindwasi!

Izithakazelo zakwa-Chagwe

Izithakazelo zakwa-Chagwe

Mshengu,
Nzima, Mayane,
Gugushe!

Izithakazelo zakwa Chagwe 😍 Chagwe Clan Names

Izithakazelo zakwa Chagwe

  • Chagwe,
  • Mshengu,
  • Nzima,
  • Mayane,
  • Gugushe!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: