Iziduko Jonga 😍 Jonga Clan Praises
Mvundle,
Bhayi,
Khetshe,
Fola,
Msuthu,
Gwaca,
Inyok’emnyama ecand’iziziba uGobhozi,
Camsholo !!!

Makhathini, Malinga, Zungu
Makhathini, Malinga, Zungu

MAKHATHINI Gxabhashe, Donda wase Nkweleni, Khuhlaphansi njenge Khowandlovu, Ntuli kabongwa, Bonga yena uzona umlomo, Sonkophe, Read more

Ukudla wesulele phansi njengenkukhu
Ukudla wesulele phansi njengenkukhu

Ukudla wesulele phansi njengenkukhu∼Ukwenza izinto ube uphika.