Abakwa Mtshali

Abantu bakwa Mtshali batholakala eNtabankulu noma nje manje sebasabalele izwe lonke. U Mtshali uthathelwa ekutshaleni. ake sibalamanise:
1. Mabhedla
2. Mlambo no Mtshali
*Mkhathini/Jiyane-
*Mkhabisanyathi-Magolwane
3. Khondlo
4. Hlangabeza no Hlabangani
5. Magalela
6. Mantshinga
7. Nsele
8. Mduna
9. Shishi
-Mandeku
-Vezi
-Mdineka
-Nhlabathi
-Manzi
e Zimbabwe babizwa ngo Hlabangane