clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Mahlase

Mhlabane Clan Praises

Mhlabane,
Mnguni,
Mahlase,
Tfumbatsa,
Wena WaseBuhleni,
Benguni baneliphunga bonangulabangenaphunga,Mbukwane,Wena waseMhlongavula, Mhlabane !

Mhlabane Clan Praises , Mhlabane Meaning & History

Mhlabane,

Mnguni,

Mahlase,

Tfumbatsa,

Wena WaseBuhleni,
Benguni baneliphunga bonangulabangenaphunga,Mbukwane,
Wena waseMhlongavula,
Mhlabane!

uMfeka no Gumede bahlobene na?

Imibono yabalandeli yale-blog

UMfeka wayezalwa uGumede kuyindodana endala,wabe eseshiyelana ugwayi nodadewabo wambamba oqitsheni uGumede wanengwa washaya uMfeka waze wamphosa olwandle.

Emva kwezinsukwana waya olwandle uGumede lapho amphose khona wafike washisa inoni kusenjalo memfu uMfeka ehlamba emanzini olwandle eza kuGumede,wabe esethi uGumede:isenzo osenzile sibi njengoba uzimelele ngomsila kudade wenu ngakho-ke awusesuye uMnguni kaYeyeye usungu Mnguni wasolwandle njengoba uphume olwandle nje zimele.Savela kanjalo ukuthi singabase Mazimeleni sizimele.

Umfeka,Mzimela yinto eyodwa yibo kuphela uMnguni wasolwandle.uma uthi Mnguni usuke ungakasho lutho.

Mina ngatshelwa uMkhulu wathi singaganwa kwa Gumede akusibo abakithi

IZITHAKAZELO ZAKWA SIBISI Clan Names

IZITHAKAZELO ZAKWA SIBISI

SIBISI
Mahlase!
Bhovungane kaNomashingila kaBango,
iZibisi ezimlombomvu nabantwa’bazo,
Onkom’ inezitho ezinhlanu
Othandayo uhlephula kwesakhe kodwa kungapheli,
iZibisi zika Gawula kaNtshuku

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: