Sibuyi Mthunzi omuhle ophumuza amatjitji nama njongosi hlakaza abofokazabe baphuma ngenyawo Thina siphuma nge Nkomo sakhamba sabuya singakanethwa mhla izulu Lina amatjhatjha yinkungu yezulu Mthunzi