Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Sibuyi Mthunzi omuhle ophumuza amatjitji nama njongosi hlakaza abofokazabe baphuma ngenyawo Thina siphuma nge Nkomo sakhamba sabuya singakanethwa mhla izulu Lina amatjhatjha yinkungu yezulu Mthunzi

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here