Sibuyi Mthunzi omuhle ophumuza amatjitji nama njongosi hlakaza abofokazabe baphuma ngenyawo Thina siphuma nge Nkomo sakhamba sabuya singakanethwa mhla izulu Lina amatjhatjha yinkungu yezulu Mthunzi


More information is available on our YouTube channel