• Chagwe
  • Thingisi
  • Bhuqa 
  • Sayiwana
  • Bhokwe
  • Msamanisi
  • Mehlwempi
  • Nkosikayikho (akazange abuse)
  • Phikindaba (akazange abuse)

Izithakazelo

Mshengu, Mavuso, Ngxabalala (Shabalala), Chagwe

AbeNguni abamhlophe baka Noyaba

Sidwabasiluthuli.