Tshezi Clan Names *
Zindela,
Bombho,
Bhayeka,
Mkhosana,
Mgaleli,
Mavuso,
Wena wakwa ms**u omnyama!

*Some have written to us and claimed that these are actually clan names for the Tshazi/Shazi surname and not for Tshezi as written here.
If it is possible, lets engage in the comments and agree on this issue, citing other sources if possible. thank you – Admin.

Malinga, Ndumo and Zindela Origins

ORIGIN OF NDUMO, MALINGA AND ZINDELA Where do these clans originate from? Numerous speculations have been around for quite some Read more

Izithakazelo zakwaMalinga

Zindela Gudlindlu enokudla Masiyane Mgedwane Jozane elibomvana elilinganisa ukubagwaza bonke ekhaya