clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Mhlabane

Mhlabane clan name

Mhlabane
Mnguni
mahlase
tfumbatse
mnguni lolhlata lonjencoshane
magedza
mbukwane
wena wetela wenawemhlongavula
magedza mbukwane.

Mhlabane Clan Praises

Mhlabane,
Mnguni,
Mahlase,
Tfumbatsa,
Wena WaseBuhleni,
Benguni baneliphunga bonangulabangenaphunga,Mbukwane,Wena waseMhlongavula, Mhlabane !

Mhlabane Clan Praises , Mhlabane Meaning & History

Mhlabane,

Mnguni,

Mahlase,

Tfumbatsa,

Wena WaseBuhleni,
Benguni baneliphunga bonangulabangenaphunga,Mbukwane,
Wena waseMhlongavula,
Mhlabane!

Izinyanga Zonyaka

Izinyanga Zonyaka

Januwari – uMasingana

Februwari – uNhlolanja

Mashi -uNdasa

Aprili -uMbasa

Meyi -uNhlaba

Juni -Nhlangulana

Julayi -uNtulikazi

Agasti -uNcwaba

Septemba -uMandulo

Oktoba -uMfumfu

Novemba -uLwezi

Disemba -uZibandlela

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: