Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mkhombo

Mkhombo ® clan names. Mkhombo Surname Meaning | Mkhombo Origin. Mkhombo History

Mkhombo ® clan names. Mkhombo Surname Meaning | Mkhombo Origin. Mkhombo History

The meaning, origin and history of the Mkhombo surname is not listed.
This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname
Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo) Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe. Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle Read more

Ncane/Ncani Clan Names | Meaming

The real surname of Ncane is Ncani with "i" not "e" but mistakes were made at home Affairs we ended Read more

Ukuyihlaba esikhonkosini

Ukuyihlaba eskhonkosini(inkomo)

Ukushaya khona noma ukuphendula into ebuziwe.

Kusukela lapho umuntu uma ehlaba inkomo, kulendawo le ephakath nenhloko nomgogodla kahle hle usuke eyihlabe kulendawo ehlatshwa kuyo.


Izibongo zakwa Sithole


Jobe,Mondise,Matshana,Maphitha,Maqoqo,Ngqikazi,Mgidi,Mqolo,Mkhwanazi,Mashibha,Mahamba


Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo


Izibongo zeSilo uDinuzulu kaCetshwayo UMamonga woSuthuUMamonga kabulali uyasizilaUqotha imbokode nesisekeloUfana neNdlovu emnyama yasOndiniUsilwa nankunzi mbiliEnye ngeyakwaNgenetsheniEnye ngeyaseBhanganomoUMgwazi kadinwa zinqapheliIsikhomo esikhomo Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: