clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Mohale

Mohale Clan Praises

Sereto sa Balwozi(Balobedu) ba ga Mohale
Ke ba Mohale a’ letlatja Bakhwebo ba Mmapula a’ Ngwako Bare wena o šupago tlaja oa hlola Nkabe o ka šupa Maolwe,
Elego Bokgalaka
Batho babo Molate Rakhonamela,
Khonamela o nyele phaho,
Tšhepa la mobe ha le bonwe.
Motho wa Mohale,
Mohalefa hotlhe,
Khare ntle khare ntlone,
Batho babo Kheepe kha ho rema,
Kheepe khe lala mošhene,
Khe lewe ke mpša morwa’ Mohale
Batho ba bo Phetole Rabotlhola a’ Bolobedu,
Phetola Sefetola maru’tlatja maru a dikhomo le batho,
Batho ba bo kobo kholo yabo Modjadji a’ Mohale.
Ke batho ba ho pepiwa maruni,
Wa fihla fase ba diya bana,
Batho ba bo Khebeila banyana matšitši,
Basimana batla ka go kunyetša,
Batho ba bo Mathuntsha a khea hlahlela Bolodzwi Wee!
Bokhalaka Wee! Dikolobe Wee! Ke batho ba boyaho tlatja la Mmapula a’ Ngwako, Mohale a’ le tlatja,
Bare wena o šupago tlatja o a hlola, Nkabe o ka šupa Maolwe,
Elego Bokgalaka.
Batho ba bo Mokoto lea roka lekobela,
Nkabe le ka roka tšhana,
Sejelo sa Magoshi.
Ke batho ba Mmalakhobela,
La kholobela Ke lala tsela,
Ke Mothlolo a’ sena moloti,
ke lotwa Ke mabu a’tsela.
Bathoba Khetopodi kha Bokhalaka,
Khe ile batho khe ba runi,
Kha fhetša kha mela lekhwekhwe Khe batho myayeni.
Batho ba bo Mawidiwidi la Mmankhateni Tamolela matshweletshwele,
Mawidiwidi ke kanapa ba siile tshele ntone Ba kitimela majobone.
Batho ba Mmakheripa Kheripela Batho ba pôlo kheripela mpopone.
Bolozwi Wee!
Bokhalaka Wee!
Dikolobe Wee!
Balozwi Ga re rogane re a reta

Ithi ingahamba idle udaka

Ithi ingahamba idle udaka

Incazelo—kusho ukuth uma ngabe uhambile noma ungekho ngakini kumele wamukele isimo sakuleyo ndawo oyihambele ungabe usufuna izinto zenzeke ngendlela ezenzekalayo ngakini

Isibonelo—uma uzazi ukuth uyinkosi ngakin(eNyukhasela) ungalindeli ukuthi abantu bakuhloniphe eBergville noma bakuphathise okwenkosi.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: