clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: njanya

Sibiside descendants & History

Chief Sib’sibe of Sidweba of Langa of Ndlozela of Nkosi
Beget these sons, Mavovo, Dlamini & Njanya.
These sons built up nations but they are from the source of Sib’iside

Who is the father of Njanya?

The father of Njanya was King Sibiside. King Njanya is the father of the twins Mpondo and Mpondomise.

Ubani ubaba kaNjanya?
Inkosi uSibiside yazala uNjanya. Inkosi uNjanya uyise wamawele uMpondo namaMpondomise.

Gangatha clan names

Gangatha Surname

Gangatha, Cabe, Ncindesi, Tobhe, Msiza, Ziqelekazi, Hlambangobubende, Sukude, Mkhondwana, Santsabe, Mthwa, Sihula, Mpondo, Njanya, Sibiside.

AmaGangatha ngama Mpondo.

Ama Mpondo aphuma Kuba MBO.

Iziduko zako Nyawuza Clan Names

ufaku,
ungqungqushe,
unyawuza,
uthahle ka ndayeni,
ucitwayo,
ubhala,
ugangatha,
uciya,
ucabe,
uncidisa,
umsiza,
tobe,
ziqelekazi,
hlambangobubende,
santsabe,
mthwa,
sithula,
mpondo,
njanya,
sibiside !!!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: