clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Phungula

MBANDLWA Clan Praises MBANDLWA Meaning & History

phungula,
mvinjwa,
mdlovu,
novashula,
ovuma ligwavuma

Phungula Clan Names

Phungula,
Mbandlwa,
Mndlovu,
Mbangumude,
Uhaha inyoni esindwa isisila sayo,
Cebekhulu !

Phungula Clan Praises , Phungula Meaning & History
Phungula : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names or their history, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Undingasthebeni 😍 incazelo nomsuka

Undingasthebeni

Igama leli elisetshenziswa ikakhulukazi kumuntu ongenayo indawo yokuhlala

#umsuka

Siyazi sonke ukuth uma kunikwa abantu inyama asith kunomcimbi othile……kukhona enikwa abanumzane, kukhonwa enikwa omama kukhona enikwa abafana njalonjalo… Inyama uma ngabe iphakwa ke ilethwa ngezithebe….le egcina isalile-ke igcina ingenaso isthebe sayo.

Ukuwotha ubomvu

Ukuwotha ubomvu (umlilo)

lokhu kusho ukthukuthela kakhulu kodwa uqinisele ungabonakali ukuth uthukuthele

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: