IZibongo zeNkosi uMnguni II kaGumede

IZibongo zeNkosi uMnguni II kaGumede
INkwenkwezi yakithi oHlangeni
Eyaphuma umthala wadabuka
IZilo zonke zomhlaba zabikelana

Ukhaba lemikhonto
Elamila ezifubeni zamadoda
UMashwila ongasihlahla somdlebe
INkonyane yoHlanga
Iyadla iyaphindelela

UMagwanda aziyeke zibulalane
UNonjilwayo onjengesiphepho
UMningi omakhandakhanda
UMnguni omnyama
Wakithi oHlangeni

USikhangane kaGumede onjengelanga
Igode elimagaqa
ISilo esimangele
Sakithi oHlangeni
Inkungu esibekele
Izwe lamaphathelo ngomkhemezelo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.