This blog is for all African's who love their culture & heritage

Category: Izibongo Page 1 of 31

Msani Clan Names

Msani
Mtimande,
Kunene,
Majoka,
Nxaba,
Mbhekane,
Madluvalo,
Mthantathwa,
Mnguni,
Nonqewu,
Mgobhozi, Ntetha, Vangisa,
Mvuna,
Mageza Ngobisi!

Izithakazelo zakwa-Gatsheni

Izithakazelo zakwa-Gatsheni

Ndlovu,
Boya benyathi, obusonga busombuluka,
Mpongo kaZingelwayo,
Nina bakwaNdlovuzidl’ekhaya, ngokweswel’abelusi,
Zaze zeluswa intombi uDemazane,
Nina bakwaKhumbul’amagwala,
Nina bakwaDemazane Ntombazana,
Nina bakwaS’hlangu sihle,
Mthiyane,
Ngokuthiy’amadoda emazibukweni,
Nina bakwaMdubusi!

Izithakazelo zakwa-Gobhozi

Izithakazelo zakwa-Gobhozi

Nyuswa,
Ngcobo,
Fuze!

Izithakazelo zakwa Gumede

Izithakazelo zakwa-Gumede

  Mnguni,
  Qwabe,
  Mnguni kaYeyeye,
  Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,
  Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba
  Abathi “dluya kubeyethwe”,
  Kanti bahlinza imbuzi, Bathi umlobokazi ubeyethe kayikhuni,
  Sidika lolodaba,
  Phakathwayo!
  Wena kaMalandela,
  Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,
  Amazala-nkosi lana!
  Mpangazitha!

Izithakazelo zakwa-Hlatshwayo

Izithakazelo zakwa-Hlatshwayo

Mhayise wakoLanga,
Ngwanya, Siyendana,
Cebisa kaMabhengeda,
Ugid’gogweni ovala emnyango ngamakhanda amadoda,
Mgogodlana,
Nina enanqoba ibuhto lakwaGob’izembe,
Ngele!

Izithakazelo zakwa-Hlophe

Izithakazelo zakwa-Hlophe

Samela,
Thumbeza kamyeni,
Ntombi zenda ngonyezi,
Ezabafokazana zenda ngobumnyama,
Mahlekwana,
Nina enahlek’umuntu edlula ngendlela,
Dlezi!

Izithakazelo zakwa-Hlela

Izithakazelo zakwa-Hlela

Madlula,
Kunene, Mphumela,
Maqeda kaNkani,kadabula iziziba,
Hangala,
Malakubuswa, Hlangakazi,
Nyongo yenyathi,
Mashiya amambi,
Nhlonhlonthi,
Ngcwingcwi Ezikhotha komude ngoba komfishane ziyagoba!

Izithakazelo zakwa-Hlongwane

Izithakazelo zakwa-Hlongwane

Ngwane,
Masumpa,
Masenga sileka,
Nduku Zinobulongwe,
Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni,
Sang’elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
Nina bakaMatiwane,
Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

Imvelaphi yesingo sakwaHlongwane

[wpvideo 4SBJcnma ]
Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=gLEWisaal1Q

Izithakazelo zakwa-Jama

Izithakazelo zakwa-Jama

Dlamini,
Mzizi,
Jama Ka Sijadu
Nomane, Mtikitiki,
Cubungulashe,
Ndabazamthethwa, Nsukunsuku,
Ntabuyanyuka, Sandluluba,
Nkosi!

Izithakazelo zakwa-Kweyama

Izithakazelo zakwa-Kweyama

Vezi,
Mnembe,
Mgabadeli,
Wena owawela ngezibul’elikhulu elawela amakhosi!

Page 1 of 31

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: