Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Izithakazelo Page 1 of 164

Izithakazelo zakwa Vumase❤️Vumase Clan

Vumase Clan
Skhumbane sengwe neNgonyama
Esahlula abeshuki, Mathula, Mboma ka Mqhele, Wena waseMadelakobha,
(Musaba bakukhabutha bakujishukela bakukhampametha) shangan.

Izithakazelo zakwa Vumase

Vumase Skhumbane Ngonyama !

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi, Nondaba, Xesibe, Mahlabe, Bhelesi, wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Izithakazelo zakwa Sambo

Izithakazelo zakwa Sambo
Kwazulu-Natal

Sambo
Nomleti kamaDinane
Zonk’izizwe zithi
Mlete nina baka Nyoka
Eyakhwel’ emthini
IngenaziNyawo
Mcangcanyana.

Nina baka Nyathela
NgeziThende abanye
Banyathela ngezinzwane
Ovika Mkhonto abanye
Bevika ngeziNduku.

Nhlala mathunzini
MaNgophoza
Shwawu
William.

Izithakazelo zakwa Sambo❤️

Sambo mkomati Mlahleki wakulahleka nihomu asiya dulu ramavele mingizimu vamunyi vatihuhlu. mbulindlela

Mlahleki clan praises

Mlahleki Sambo Mningizimu Wena wenyakathfo , Wena lowalahlekelwa tinkomo talale tsafeni / ehlatsini ngekudzinga belusi

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi,

Nondaba,

Xesibe,

Mahlabe,

Bhelesi,

wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Molosi clan praises

Molosi Xesibe Nondaba ! Sokhulu ! Wena Owande Ngaphezulu kuhle kweMphongolo yabeNguni!

Izisho nezincazelo

Izisho----------nezincazelo 1.ukupheka inyama ngomhluzi wenye----ukuhlaba njalo 2.ukuncelisa umbele ofile-----ukukhohlisa 3.ukulala ngophondo--------ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza 4.ukuthwala-------ukuzazisa 5.ukuzizala------ukuzala ingane efana nawe. 6.ukulandela Read more

Izithakazelo zakwa Mthombo

Hlabane
Mzimb’onoboya njengegundwane
Mumba lo osenhla
Mkhosana omncane ngokuzilamulela
Mhlophe

Izithakazelo zakwa Sambo

Izithakazelo zakwa Sambo Kwazulu-Natal Sambo Nomleti kamaDinane Zonk'izizwe zithi Mlete nina baka Nyoka Eyakhwel' emthini IngenaziNyawo Mcangcanyana. Nina baka Nyathela Read more

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi, Nondaba, Xesibe, Mahlabe, Bhelesi, wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Izithakazelo zakwa Mahwayi

Batsi Mahwayi,

Nhlewane !

Ngomane lomuhle !

Imbumbutse lebona tintfombi

Vula umlente ntfombi ngifave umthondo sisho sandzisa umndeni.

Mzimela Clan Praises | Izithakazelo zakwaMzimela

Mzimela Mnguni Donda! Lwandle aluwelwa luwelwa ziNkonjane Ntshishwayo wena wase Ndingazeni Veziwomlomo Sihubela Sbhakuza salolukhethe Njingili!

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi, Nondaba, Xesibe, Mahlabe, Bhelesi, wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Page 1 of 164

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: