2 thoughts on “Isinanazelo sakwa Mthimunye

  1. Sanyana Mthimunye

    Mthimunye! Nomaziyana; Nomaziyan’omngoma; Ownagenikomo anagakavunuli; Wavunuliswa bantrwana; Mfazi wamabele amade; Owamunyisa umntrwana angale kwega negwanyana; Msuthu; Sbhukubhuku sakondlovu

  2. Sanyana Mthimunye

    Anyone who can add to izinanazelo zakwaMthimunye, koNomaziyana, ngibawa azidosele phambili

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.