clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Category: Praisenames Page 1 of 21

Rantao Clan Praises 😍 Rantao surname

Sereto sa Rantao

Morwa

Ntao wa mare a majaga a Matebele

Morwa kobo ya Tau

O go tilweng kgomo e lla e okometse Lepele

E lla e okame BitsweE lla e potile Tswenyane morago

Badisa le  e Bokolotseng

Lo e Bokolotseng

Lo be lo e gogeng ka Melodi banna Ngwana wa ga le masa-masa wa moloi

O re bolelela a Matebe o aka

O re pitse di fula kwa Tlhabelang

Ngwana wa ga leropolotso le le Maoto a mane

Le Maoto matlhano le a  tabogaKa le sale le   tlhola le faloutsa  lotsatsa

Le duma jaaka ntshwe wa motsetsi le rekana felo fa go swetseng rremogolo-golwaneke ago itse

Go Matubako

Go Maoto a batho.

Ebile go Makgolela a Marumo o motho!

Mongatana.

Yo go tweng motho montsho mongaparela batho

O ne a betsa motho ka letswele a feta

A bowa a betsa o mongwe ka letswele a feta

Batho ba gagwe ba sala ba sule ba ntse dikgora

Ba sala ba sule ba ntse dithotho

Ba sala ba sule ba ntse dikgogora botlhe

Noga e ntsho ya bo  MmaMarenyane

E ntse e itoga semelemethe

E itoga semelemethe le maje a Botlo we etswa kwa mosimeng e ise etswe yotlhe

Basadi bale ba -a-Rantao ba kae

Bo Seaomeng le Maitato

Ba kae ba sa tle go mpokisa Tshwene

Ba bona tshwene e galefile Matlho a yona a talafetse

A talafetse o ka re bolele jwa noka ya kolone!

Morongwe Clan Praises , Moringwe surname

Sereto sa Morongwe

(Batshweneng)

Bo Morongwe ke Batlharo ka Setswana(Batshweneng sesothong)

Leboko la bone

Ke Mmamogatiti wa lewaTshwene ke naiwa mmele

Makopong ga ke naiweKe tshirelediwa ke seribaTshwene fa di ya masimong

Go eta tshwenegadi peleRotwe a sa kwa morao

A sale a diretolola

Ke ne ke fudile ka tlatsaKa gupiwa

Ka relela ka wa Papalo tsa ya le maritse

Ma tlapa esho a borethe

E na ke tshwenwe ya ga Malope -a- Masiloya ga Sebogodi -a- menwe a Moilwa

Ke Ngwana ntswe la Tshwenyane !

Lekaba Clan Praises , Lekaba surname

Sereto sa Lekaba

Morwa Boikanyo

Morwa Lekaba

Pelesa e mogala ga re eje re etaka ka madila patlheng re e belese ka makuka re eise gae

Kana wena o Morwa letsholo o menwe ke raya ya mabogo le maoto

O kana ka photshana motho aka go akgola ago tshwantsha le ngwedi le naledi

Kana setlhare se mo kgotlheng

Motlhogapele Makolwane ba se nna moriti se nnwa ke Thekiso le Boikanyo okile wa ikangwa ke morafe le kgosi ka okile wa tlhabanela Marena .

Okile wa supa ka tshaka wa itaya ka thebe fa fatshe

Ke ale Matebele ba wele le noka ya ngotwane ka ba tshabile wena !

Mutle Clan Praises

Sereto sa Mutle

Diholokwane tsa kgomo e tilodi kgabo Mokgatla e namela setlhare e jeboreko.

Kengwana wa Malata a selope a moriti o le mong

Malaka malekane sebeso

Ba Rasuhu le letse lesa kokonwa.

Ngwana wakgosi ya diholokwane o bonwa ka sefaga sa thaga mo Molaleng

Lebelo Clan Names

Sereto sa Matebele a ga Lebelo

Ke Letebele la duka-kgomo lebelo

Ke Ngwetjana mashia-shika

O buile aetswa bogwe ba gagwe atla a tshwere ngwetjie ka letsogo

Rena basadi re nyala ga Matlala

Basadi ba Matlala o ba bona ka dipitsi le ka dikgokong

Wena Lekalakala la moletjie,la modula-thoko

Ipoloke thoko go dula rena dikokotla

Kekana motlhapeng wa ditlou re bona ka wena.

Duka -Kgomo wee! Lebelo wee!

Lekalakala Clan

Sereto sa Bakone ba ga Lekalakala

Ke Bakone ba Ntshi dikgolo

Ba Lekalakala le Moletsi

Modula thoko oe poloke,

Thoko ho nna dikokotla

Ke ba mashianoka a dilwana

Se aga ntlo ka bodutu a busha a kona molomo,

Ke bana ba Mamphunyaa molapo wa bo seripana sa lefielo,

Ha a bolo hoja mabele Mpunyana a lema Diroroma

Digole wee, digolokwane tsa kgomo!

The Lekalakala People are Divided Into Different Clans namely:

1. Moshira Clan
2. Maruta Clan
3. Gwenane Clan
4. Mongapi Clan
5. Masodi Clan
6. Ramapono Clan
7. Mangoedi Clan
8. Ramatau Clan
9. Thikitha Clan
10. Mochichi Clan

Macwele clan names 😍 Izithakazelo Macwele

Macwele,
Mbhamali,
Kwesaba,
Mveni,
Tholeni,
Nonyanda,
Zila Mpofu Sihlangu sekhaya
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela

Msani Clan Names

Msani
Mtimande,
Kunene,
Majoka,
Nxaba,
Mbhekane,
Madluvalo,
Mthantathwa,
Mnguni,
Nonqewu,
Mgobhozi, Ntetha, Vangisa,
Mvuna,
Mageza Ngobisi!

Izithakazelo zakwa Kunene Clan Names

Izithakazelo zakwa-Kunene

Madonsela,
Mtimande,
Lubambo lunye,
zingaba mbil’ufuz’ekhabonina,
Masango makhulu nawabantu nawezinkomo,
Nina bakwa Malambule,
Okwathi uMalambule ebanga noMswazi nathi, “Malambule phambili”!

Izithakazelo zakwa Khwela Clan Names

Khwela Surname

Ndulini,
Mgabhazi,
Sicubu kasosiwa, wasosa uyosihlawula!

Page 1 of 21

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: