Umlando ka Nozibusiso comfort msezane

Nozibusiso comfort msezane wazalwa ngo 1997 12 December ezalwa u ntombizonke majola beno vusimuzi msezane. Wazalelwa endawen yase mondlo wakhulela khona ehlala no gogo wakhe u thabi majola waqala iskole e goqo primary school ngo 2003 wafunda waphuma waya eMondlo secondary school lapho enza khon umantikuletsheni.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.