Ngqose clan iziduko zo Zumbe

Zumbe,
Ngcwina,
Nyama yangaphakathi
Nyama yesisu
Siqwephu solusu,
Nyama emdaka ethandwa
Ngabafazi,
Manene amahle noba sekelele,
Mangesi amahle noba anentongo,
Ontongo zosulwa ngababa thandayo,
Yumbu,
Mnxothi,
Amangcengwana,
Mabhula……

DONGA CLAN

Kindly research and advise on the Clan Praises for the DONGA. They have links with or are Mthimkhulu of Southern Africa. They are said to have originated from Natal in South Africa though more of them are in Eswatini (Swaziland)