Mbokazi Clan Names
Donda, Nzimase !
Mpangazitha yabasha
Mkhumbi omabekebeke
Wen’ obhodla ngesibele umlomo uhlezi
Nyawo zimhlophe zinyathela emachobeni
Mthethwa, Nyambose !

Abanye bazikhumbula kanje


More information is available on our YouTube channel