clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Month: June 2020 Page 1 of 3

Izithakazelo zakwa Sambo

Izithakazelo zakwa Sambo
Kwazulu-Natal

Sambo
Nomleti kamaDinane
Zonk’izizwe zithi
Mlete nina baka Nyoka
Eyakhwel’ emthini
IngenaziNyawo
Mcangcanyana.

Nina baka Nyathela
NgeziThende abanye
Banyathela ngezinzwane
Ovika Mkhonto abanye
Bevika ngeziNduku.

Nhlala mathunzini
MaNgophoza
Shwawu
William.

Izithakazelo zakwa Molosi

Molosi,

Nondaba,

Xesibe,

Mahlabe,

Bhelesi,

wena owande ngaphezulu kuhle kweMphongolo yaBenguni

Izithakazelo zakwa Mthombo

Hlabane
Mzimb’onoboya njengegundwane
Mumba lo osenhla
Mkhosana omncane ngokuzilamulela
Mhlophe

Amabeko clans

Ngcwangule,beko xam’ozitshukutshela nasendawen’embi ngenxa yomsindo,u madina ka ndaba u mzingwa zintshaba, zangela nodliwa nqaqhuba…..phanda !

Neve clan names

Neve
Mhlanga
Sumba
Lombole
Likenene
Ntinzane
Zwiketse

Iziduko zakwa Dubula

Dubula ,

Ngqatyana ,

zozothi ,

ngoyi ,

Sthebe esimanangananga sokwephula inlaka yegqi negqikazi,

omahlaba ngomkhonto ezibukweni kwahlophe,

omfazi ophesheya kwenciba obelelide elincancisa’mangoyi kuhpela

MTHANTI CLANS

MTHANTI nsele,Linda lindamkhonnto
AMANIKELWA Amahle anjenge uthole .
Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjwane eziphaphela phezulu.
Sampoyane Benguni ,
Mathiyane ; jevuza mdlizane
Umnandi mfazi usezibini .
Ehhe mthanti .
Nina baka nsele..

INKOSI KAYIQEDWA !

Mncwabe clan names

Mnguni,
Mpangazitha, Phakathi,
Sishangwe, Mjoji,
Makhathini!

Izithakazelo zakwa Mahwayi

Batsi Mahwayi,

Nhlewane !

Ngomane lomuhle !

Imbumbutse lebona tintfombi

Vula umlente ntfombi ngifave umthondo sisho sandzisa umndeni.

Masangane surname clan praises 😍 history

Masangane
Sithole
Mahamba
Matalankosi lenhle yakamhlanga

Imvelaphi yesibongo sakwa Masangane: Sisuka elesotho safika ka Ngwane ngetikhatsi tetimpi satfunjwa. Sahlala ka Lobamba lomdzala. Sitfolakala ka Lobamba lomdzala, Ludzeludze /Mbikwakhe, Lozitha, Mbekelweni, Mhobodleni, Luve/Mdayane, Ndinda, Mankayane nase Bhunya.

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: