Ngama Gcaleka Ngotya Mthibe o Khawuta o Njazigcwalithafa o Mafumbhathimbewu idimilelesandleni