Izithakazelo: Nyathi
Mbhense.
Mgwaba.
Nyath’eMnyama,ingaba mhlophe ifuze ekhaya koNina.
Bhensela.
Gwaba laZitha,
Nina enidla niGwabelan’abasezitheni,nabasekhaya.
Wena oweza ngomnyama,uNyezi ukhona.
Wena owakwa mlamla’Nkunzi,ezimashobashobane,ziyeke zibulalane eMnyama neBomvu.
Nina abakwaMweli,enawela ngothi phesheya koMfula uMzimvubu.
Nyath’eMnyama eJame ngomkhonto pheko mfula uMzimvubu.
Ahlehla amaMpondo ahlehlela kwababo.