Mathabela !
Mthembu kaSodiza
Wena Kayimayimayikazi
Mdungandaba wamabandla
Wena Ntabezimahwanqa, ezingadliwa nkomo ezidliwa ngama phiva nama shongololo Wena Kathole gqabula amanye ekhulekiwe
Wena gqiza nganhlanye abanye begqiz’ izindawozonke
Mgangane
Ntsele
Ntongande
Mchobozawele
Mashoba
Nyaliza
Nongoda, owagojela amadoda eNcome
Wena kaNomageja enyakeni
Wena weBhuqe elimnyama LikaNomageja
Nina benyon’ edlemathunzini esandlwane
Nina bejuba lenja emangongo emawelawela
Nina baka Hululu owehla ngesilulu engweni
Nina bakaLukhozi, noMagatsha benoShikashika kaNongoda