Gamedze 
Gamedze,
Mntimande,
Bhambolunye tingaba mbini tifute ekhaya kulonyoko

Sithakazelo saka Gamedze❤️Gamedze Clan

Gamedze Clan Gamedze kunene mntimandze bhambo lunye tingaba timbili wabuya nato ekhabo nyoko mageza ngelubisi ushiye emanti ahleli nene nine Read more

Izithakazelo zakwa Mngonyama❤️

Mngonyama Gamedze Juda ka Mgele Thole lesilo Mandlakazi Mshishi, wena owagibela esihlahleni ngoba wesaba ukwena. Mbewu engenakhoba!!?