Babanyana,  wa Masungulo wa Nkovani wa Mhingwini wa Gintsu ra mapalapala ka Nhwanyana a nga tekiwi a tshamela N’wa-Pfuke lowo wa Nhlampfi va le xihlaleni xa Mpfuke va ka Madzenga. Wena waka ncila ava olori loko u olola wa tshoveka. Nwina va ka Khandziya murhi hi nsinya a jatama hi rhavi, wena waka Mpongo… Valoyi… Khalanga!!

Msani Clan Names

MsaniMtimande, Kunene, Majoka, Nxaba, Mbhekane, Madluvalo, Mthantathwa, Mnguni, Nonqewu,Mgobhozi, Ntetha, Vangisa,Mvuna, Mageza Ngobisi!

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.