clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Mamba clan Surname?Sinanatelo sakwa Mamba

Mamba clan Surname 😍 Sinanatelo sakwa Mamba
Mamba lendze lesemkhwakweni,
wena wamndzinzdzane, wamvila lowacedza libombo,
ngekuhlehletela,
ntfulini,
kwamamba,
akuvalwa ngemahlahla,
kuvalwa ngetinhloko tebantfu.
Nine besingceni kamamba, belivunguvu latfwala umlomo.Singce lesatfwala insimango nendlandlamu,sayivungula sayiphula umlenta !!


More information is available on our YouTube channel


Previous

Ngema Dlokovu Clan Names Umlando

Next

Isiduko sakwa Jali ? Jali Clan Praises

2 Comments

  1. Tracy Mamba

    ?????????number 1

    • Hazel Mamba

      Mamba, Gininzda, wena weKunene, wena welihlanga, wen’o wahlehla libombo ngekuhlehletsela, wen””o wabulala imbongolo ingenalicala, weno wabona mhlophekati Ka Tepa…Nkosi!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: