Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Dingwayo
Dlamini
Zizi (Mtiti)
Nkomo zikaLanga
Nkomo zikaNkanyankanya
Nkomo zika Zitha
Nkomo zika Mpange
Nkomo zikaNgubone
Nkomo zikaPhangalele
Thole aladubula amanye amathole ekulekiwe
Nkomo zesilo sikaMlumbi
Sika Sat shan a
SikaMagodla
SikaLokothwayo
SikaPhukwayo
SikaNqubephi
SikaDingwayo
SikaHlamvana
Mndlakude
Mthabane
Masapho
Ntlavedl’ igoduka
Ntloko zinobulawu
Babuyembo bebuyelela
Bawel’ Bombo ngokuhlahlela
Inkomo zolwandle aluwelwa luwelwa yinKonjane yonibhabha phezulu
AmaZizi ayengqisha engqumshela phantsi kwentaba zeSandlwana
AmaZizi aweliThukela ngeMbambo
Camagu!!!!!!